Potřebujete komín vyvložkovat a zajistit bezpečný a trvalý rozptyl spalin do volného ovzduší? Navrhneme vhodné řešení. Využijte náš e-mail.

Vložkování komínů

Vložkování komínů je nejrychlejší způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na spalinovovu cestu, v případech když potřebujete přejít na nový typ paliva nebo když má Váš komín špatný tah. Vložkování komínů je bezpodmínečně nutné v případě netěsnosti komínového průduchu. Netěsnost komínu se projeví zápachem v prostorách přes které prochází komínové těleso , únikem spalin nebo průsakem dehtu a kondenzátů. Komínový průduch je třeba vyvložkovat a zajistit bezpečný a trvalý odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší dle ČSN 73 4201:2010.

Netěsný komín – průsak dehtu a kondenzátu – NUTNÉ VLOŽKOVÁNÍ


Nový spotřebič & starý komín

Moderní spotřebiče na všechny druhy paliv kladou vysoké nároky na odtah spalin, zejména na nenasákavost a na odolnost vůči vlhkosti. Nízké teploty spalin hrají velikou roli při určování vhodného materiálu komínové vložky..


Proč potřebujete vložkovat komín?

  • - komínový průduch neodpovídá platným zákonům a normám
  • - přechod na jiný druh paliva
  • - špatný tah komína
  • - dehet a kondenzát prosakuje přes kom. průduch do obytných prostor
  • - v místnosti je cítit zápach spalin
  • - původní vložka již neplní svůj účel